PROOF - Strieborná zberateľská minca v hodnote 10 eur Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 - 4. 5. 1919), vedec, vojenský pilot, diplomat a minister vojny Československej republiky, patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejín. Pôsobil ako astronóm v observatóriu v Meudone pri Paríži, odkiaľ uskutočnil mnohé vedecké expedície. V roku 1912 získal francúzske občianstvo. Začiatkom prvej svetovej vojny bol mobilizovaný a v roku 1915 zaradený na vlastnú žiadosť do leteckej školy. Ako pilot robil výzvedné i stíhacie lety a bol priekopníkom vojenskej meteorológie. V júni 1918 bol povýšený na brigádneho generála z titulu misie pri československej armáde, o vznik ktorej sa zaslúžil. Úspechy dosahoval aj ako diplomat. Informoval o ťažkom položení Slovákov v Uhorsku a pre myšlienku spoločného štátu Čechov a Slovákov získaval zahraničných štátnikov. Spoločne s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom viedol československý zahraničný odboj a zaslúžil sa o vznik prvej Československej republiky.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Milana Rastislava Štefánika, v pravej časti mincového poľa doplnený dvojplošníkom typu Caproni, na ktorého palube Milan Rastislav Štefánik v roku 1919 zahynul. V hornej časti mincového poľa sú v opise letopočty jeho narodenia "1880" a úmrtia "1919", ktoré sú od seba oddelené bodkou. V ľavej časti mincového poľa sú v opise mená "MILAN RASTISLAV" a pod portrétom je priezvisko "ŠTEFÁNIK". Štylizované iniciálky autora rubovej strany zberateľskej euromince akad. soch. Ivana Řeháka "IŘ" sú pri pravom okraji zberateľskej euromince.

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je ako symbol vyjadrenia štátotvorných aktivít Milana Rastislava Štefánika vyobrazený český lev s korunou na hlave a slovenským znakom na hrudi z malého štátneho znaku Československej republiky v kompozícii s mapou Československej republiky. V pravej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince "10 EURO". Názov štátu "SLOVENSKO" je v opise pri hornom okraji zberateľskej euromince. Pod ním je letopočet "2019". Pri spodnom okraji zberateľskej euromince je v opise nápis "VERIŤ • MILOVAŤ • PRACOVAŤ". Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka "MK" umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky autorky lícnej strany zberateľskej euromince Márie Poldaufovej "MP" sú pod kompozíciou.


Údaje o minci


Autor: averz: Mária Poldaufová
reverz: akad. soch. Ivan Řehák
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad:

v bežnom vyhotovení 3 650 ks
v proof vyhotovení 10 000 ks


Emisia: 25. 4. 2019 

zdroj: nbs.sk

39,00 €