2018 - Slovenská republika - 25. výročie vzniku - UNC

Na národnej strane pamätnej mince sú zobrazené mapa Slovenskej republiky, symbolická brána a znak eura s časťou hviezd Európskej únie, čo vyjadruje začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie a eurozóny. Štátny znak Slovenskej republiky je v ľavej časti mincového poľa. Názov štátu "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" je v opise vnútorného kruhu v spodnej časti mincového poľa. Dátum vzniku Slovenskej republiky "1.1.1993" a letopočet "2018" sú pod mapou Slovenskej republiky. Nad nimi sú zobrazené značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka "MK" umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany mince Pavla Károlyho "PK". Pri okraji pamätnej mince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd vlajky Európskej únie. 

Autor výtvarného návrhu: Pavel Károly
Náklad: 1 milión mincí
(z toho 3 500 mincí v proof vyhotovení, ktoré sú určené na reprezentačné účely Národnej banky Slovenska)
Dátum vydania: 3. 1. 2018 

zdroj: nbs.sk  

2,40 €