2015 - Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia - UNC

Na národnej strane pamätnej mince je vyobrazený portrét Ľudovíta Štúra. Vpravo od portrétu sú v opise vnútorného kruhu v dvoch riadkoch názov štátu "SLOVENSKO" a letopočet "2015". Vľavo od portrétu sú v opise vnútorného kruhu v dvoch riadkoch meno a priezvisko "ĽUDOVÍT ŠTÚR" a letopočty jeho narodenia a úmrtia "1815 - 1856". Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka "MK" umiestnená medzi dvoma razidlami, je v pravej hornej časti pamätnej euromince a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince akad. soch. Ivana Řeháka "IŘ" sú v jej pravej spodnej časti. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie

Autor výtvarného návrhu: akad. soch. Ivan Řehák
Náklad: 1 milión mincí v obyčajnom vyhotovení
Dátum vydania: 23. 10. 2015 

zdroj: nbs.sk  

2,40 €