2 EURO Slovensko 2019 - Milan Rastislav Štefánik - UNC

TOP

100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazený portrét Milana Rastislava Štefánika. Vľavo od portrétu sú v dvoch riadkoch letopočet jeho narodenia "1880" a úmrtia "1919". V ľavej časti mincového poľa sú v opise mená a priezvisko "MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK". Pod nimi je v opise vnútorného kruhu názov štátu "SLOVENSKO". Letopočet "2019" je v opise vnútorného kruhu vpravo od portrétu. Pod ním sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Mgr. art. Petra Valacha "PV" a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka "MK" umiestnená medzi dvoma razidlami. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť hviezd vlajky Európskej únie. 

Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Peter Valach
Náklad: 1 milión mincí
(z toho 2 000 mincí v proof vyhotovení, ktoré sú určené na reprezentačné účely Národnej banky Slovenska)
Dátum vydania: 25. 4. 2019

zdroj: nbs.sk 

2,40 €