2013 - 1150. výročie príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - UNC

Na národnej strane pamätnej euromince sú vyobrazení solúnski bratia Konštantín a Metod so symbolickým dvojkrížom vychádzajúcim z trojvršia, ktorý je súčasne biskupskou berlou, čo vyjadruje spojenie symbolu štátnosti a symbolu kresťanstva a akcentuje význam misie oboch bratov, ktorá prispela k zabezpečeniu plnej suverenity a legitimity Veľkej Moravy - najstaršieho slovanského štátu v strednej Európe. Konštantín drží v rukách knihu, ktorá predstavuje vzdelanosť a vieru, Metod je vyobrazený s kostolom ako symbolom viery a cirkvi. V spodnej časti pamätnej euromince je v opise vnútorného kruhu zľava doprava názov štátu "SLOVENSKO" a za ním sú letopočty "863" a "2013" oddelené od seba grafickými značkami. V hornej časti pamätnej euromince sú v opise vnútorného kruhu zľava doprava nápisy "KONŠTANTÍN" a "METOD". Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Mgr. art. Miroslava Hrica, ArtD. "mh" sú v ľavej časti pamätnej euromince a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka "MK" umiestnená medzi dvoma razidlami, je v jej pravej časti. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.

Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.
Náklad: 1 mil. mincí (z toho 10 300 mincí v proof vyhotovení)
Dátum vydania: 5. 7. 2013 

zdroj: nbs.sk  

2,40 €